CENTRUM SYNTHESIS

Centrum Autyzmu i Zespołu Aspergera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Diagnozy Opinia specjalistyczna

Opinia specjalistyczna

Drukuj PDF

Opinia specjalistyczna przygotowana jest przez zespół terapeutów naszego CENTRUM i zawiera opis charakterystycznych zachowań dziecka oraz poziomu jego funkcjonowania w poszczególnych sferach. Dokument ten nie jest testem inteligencji ani diagnozą lekarską.

W przeprowadzonych próbach badawczych wykorzystujemy najważniejsze elementy standardowych narzędzi diagnostycznych dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Procedura przygotowania opinii specjalistycznej przebiega w następujący sposób:

  1. Wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka (1h)
  2. Analiza dokumentacji (1h)
  3. Obserwacja kierowana dziecka (1-1,5 h)
  4. Przekazanie opinii wraz z ogólnymi zaleceniami dla rodziców (30-45 min.).