CENTRUM SYNTHESIS

Centrum Autyzmu i Zespołu Aspergera

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Diagnozy Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna

Drukuj PDF

Celem diagnozy logopedycznej jest skonstruowanie i podjęcie odpowiedniego oddziaływania terapeutycznego. Specyfika i złożoność zaburzeń autystycznych wymagają szczegółowej analizy możliwości i deficytów dziecka.

Diagnoza logopedyczna uwzględnia:

 1. Zapoznanie się z dokumentacją terapeutyczno – medyczną
 2. Wywiad z rodzicami lub opiekunami
 3. Obserwację dziecka, w ramach której ocenie podlega:

a)      rozwój mowy

 • system fonologiczny (zdolność posługiwania się dźwiękami mowy)
 • semantyka (rozumienie i tworzenie znaczeń)
 • składnia (stosowanie reguł gramatycznych)
 • zdolności pragmatyczne (używanie języka w celach komunikacyjnych)
 • możliwości artykulacyjne i sprawność narządów mowy

b)      sprawność motoryczna i manualna

c)      percepcja wzrokowa i słuchowa

d)     zachowania społeczne i emocjonalne

e)      rozwój zabawy

f)       kształtowanie się dominacji stronnej

Rozwój językowy dzieci autystycznych jest niezwykle trudnym i złożonym procesem. Począwszy od sytuacji, w której mowa nie występuje, przez artykułowanie jedynie pojedynczych głosek, sylab, słów po odtwarzanie poprawnych gramatycznie zdań, nie wykorzystywanych jednak w relacjach społecznych. Stąd też ogromna dbałość o to, aby  diagnoza została postawiona jak najwcześniej i jak najtrafniej, umożliwiając tym samym natychmiastowe i zarazem skuteczne objęcie dziecka programem terapeutycznym.